هیئت تحریریه

اعضاء هیات تحریریه (به ترتیب حروف الفبا):

 دکتر ابراهیم افشاری    

 دانشگاه اصفهان

 دکتر ابراهیم حاجی­دولو                    

 بین المللی دانشگاه شهید چمران اهواز

 دکتر امیر امیدوار                          

 دانشگاه صنعتی شیراز

 مهندس امیرحسین مبرا                     

 دانشگاه صنعتی امیر کبیر

 دکتر خشایار شکیبی                       

 شرکت هم انديشان انرژی کيمیا

 دکتر سید مجتبی موسوی نائینیان       

 دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی

 دکتر عبدالرزاق کعبی نژادیان             

 سازمان انرژی های نو ایران _ وزارت نیرو

 دکتر مجید بازارگان                         

 دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی

 دکتر مجید عباسپور                        

 دانشگاه صنعتی شریف

 دکتر مجید عمیدپور                        

 دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی

 دکتر محمد حسن سعيدی                

 دانشگاه صنعتی شریف

 مهندس محمدحسین خریدار             

 دانشگاه امام حسین (ع)

 دکتر مسعود ضياء بشرحق                

 دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی      

 دکتر مصطفی مافی                         

 دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره)

 دکتر مهدی معرفت                         

 دانشگاه تربیت مدرس